Hotel Ryugyon

Hotel Ryugyong. Pyongyang, Corea del Norte.Ryugyong_hotel_011